Grondslagen - Jaarverslag Maken

Grondslagen


Om misverstanden te voorkomen worden bij iedere jaarrekening de belangrijkste regels voor de verslaggeving van de financiële feiten en resultaatbepaling genoteerd om misverstanden te voorkomen. Deze regels noemen we in dit verband de grondslagen.


Specificeer per onderdeel


Het is een zaak om elk onderdeel apart te specificeren. Zo kunnen er geen misverstanden over ontstaan. Dat is waarom de grondslagen in het leven zijn geroepen. Ook de afschrijvingstermijnen van de onderdelen waar dit nodig is dienen uitgelegd te worden. Zo kan iedereen die het jaarverslag leest zien dat een printer die ieder jaar 20% van zijn waarde verliest na 5 jaar fiscaal geen waarde meer heeft.


Een goed voorbeeld zijn de grondslagen van Pro-Rail. Hier staat alles uitgebreid per onderdeel uitgelegd. Op deze manier ontstaan er geen misverstanden en voldoet u aan de transparantie voorwaarden van een jaarverslag.

Voorbeeld

Hieronder vind u een aantal voorbeelden van grondslagen en de manier waarop ze geformuleerd worden. Er moet zo min mogelijk speculatie over de financiële feiten kunnen ontstaan. Op deze manier zullen er geen misverstanden ontstaan over het jaarverslag.


  • Netto omzet
  • De netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van aan afnemers toegestane kortingen exclusief de over de omzet geheven belastingen.

  • Vorderingen
  • De vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde onder aftrek van een waardecorrectie voor mogelijke oninbaarheid).

  • Overige vorderingen
  • De overige vorderingen op lange termijn worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (de nominale waarde onder aftrek van een waardecorrectie voor mogelijke oninbaarheid). Het binnen een jaar te ontvangen deel van deze vorderingen wordt hier eveneens opgenomen.


Type bedrijf


Hoe uw grondslagen eruit komen te zien is uiteraard sterk afhankelijk van uw bedrijfstype, maar het doel is hetzelfde. U verklaart hier de gebruikte begrippen zodat deze niet verkeerd geïnterpreteerd zullen worden.
Als u twijfelt over de manier waarop u dit moet formuleren kunt u altijd een aantal voorbeelden bekijken van ondernemers uit uw branché en/of type onderneming.