Hoe maakt u een jaarverslag - Jaarverslag Maken

Hoe maakt u een jaarverslag


Dit is een veelgestelde vraag van ondernemingen en de werknemers die deze taak op zich nemen. Het maken van een jaarverslag is een belangrijke taak. Het is daarom ook belangrijk om u eerst in te lezen voordat u aan de slag gaat. U kunt een stappenplan maken om voor jezelf overzichtelijk te maken wat het doel is van een jaarverslag en waar u moet beginnen.


Bepaal de stappen


Ten eerste is het natuurlijk belangrijk om te bepalen over welke periode u een jaarverslag gaat maken. Is dit over het kalenderjaar of over het zittingsjaar? Ook moet het doel van het jaarverslag duidelijk zijn. Uiteraard moet het jaarverslag een weerspiegeling zijn van de gegevens van dat jaar, maar daarnaast kunt u hem ook uitstekend gebruiken om een beeld van de onderneming te schetsen.


Bepaal ook het budget van uw jaarverslag. Deze kosten kunnen namelijk flink variëren. Een hogere kostenpost hoeft bij een jaarverslag echter niet te betekenen dat het verslag beter zal zijn. Wees dus verstandig en zet in op de juiste kanalen. Als het budget is vastgesteld kunt u ook een design of vormgeving vaststellen. Deze hangt samen met het budget. Daarnaast bent u natuurlijk afhankelijk van de creativiteit van anderen. Ook het vaststellen van een 'Format' hoort hierbij. U kunt experimenteren met verschillende formats en deze laten zien aan derden.


Ook het plannen van uw jaarverslag is erg belangrijk. Hierover leest u meer op de volgende pagina. Denk eraan dat een jaarverslag niet alleen gebruikt kan worden om terug te blikken op het afgelopen jaar, maar dat het ook uitstekend kan worden gebruikt om te laten weten wat de plannen en vooruitzichten zijn voor het volgende jaar zijn.


Denk eraan dat de conceptteksten van het jaarverslag goedgekeurd moeten worden door de OR (ondernemingsraad) voordat deze daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden. Dit is ook iets waar rekening mee gehouden moet worden bij het maken van de planning. Als alles goedgekeurd is, kunt u een voorwoord maken. Meestal is het de voorzitter die deze taak op zich neemt. In het voorwoord kunt u (in het kort) terugblikken op het verleden en de visie van de toekomst.


Het verspreiden van uw jaarverslag


Als uw jaarverslag gemaakt is, moet u gaan nadenken over de kanalen die u gaat inzetten om het verslag te verspreiden. Na het harde werk om een mooi jaarverslag neer te zetten, is het natuurlijk belangrijk dat hij ook gelezen wordt. U kunt erover nadenken om het jaarverslag mee te sturen met de nieuwsbrief. Ook is het plaatsen van uw jaarverslag op uw website een goede manier om hem te verspreiden. Het is in elk geval een punt dat veel aandacht verdient. Denk hier dus goed over na.