Jaarverslag Maken - Alles over het maken van een jaarverslag

JAARVERSLAG WEETJES


Elk bedrijf is volgens de wet verplicht ieder jaar een jaarverslag te maken en deze af te leveren bij de Kamer van Koophandel. Hoe maakt u een jaarverslag? Dat leest u op deze website. Wij hebben deze website opgericht om het voor ondernemers een stuk gemakkelijker te maken om een jaarverslag op te stellen. Wij hopen dat het u de informatie biedt die u nodig heeft.


Een jaarverslag bestaat uit meerdere onderdelen: Een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag van een klein bedrijf is uiteraard minder uitgebreid dan bijvoorbeeld het jaarverslag van KLM of de HEMA. Hiervoor geldt in de regel dat hoe groter de onderneming, des te uitgebreider het jaarverslag zal zijn. Neem gerust de tijd om de informatie te vergaren die u nodig heeft.


Het jaarverslag


In het jaarverslag bespreekt u dingen die in het betreffende jaar zijn gebeurd. Marketingstrategieën, doelstellingen, werkmethoden en behaalde successen worden hierin besproken. U geeft in een jaarverslag verantwoording af aan voornamelijk uw klanten, maar natuurlijk ook aan potentiële klanten en geïnteresseerden.


De onderdelen van een jaarverslag


Veruit het belangrijkste onderdeel van een jaarverslag is de jaarrekening. Deze bevat de winst-en-verlies rekening, de balans en de toelichting van de cijfers. De winst en verlies rekening geeft duidelijk weer wat er in het afgelopen jaar is verdiend en de kosten die zijn gemaakt. Als u deze van elkaar afhaalt, zal de uitkomst een winst of een verlies opleveren voor uw onderneming.


De balans is er om een momentopname van de onderneming in kaart te brengen. Hiervoor kunt u zelf een datum kiezen, vaak wordt echter wel 31 december als uitgangspunt genomen. De ondernemer kijkt naar de goederen, schulden, rekeningen die nog open staan en dergelijke en stelt uit deze gegevens zijn balans op.


De toelichting en de grootte hiervan, is compleet afhankelijk van de onderneming. U zult zien dat grote bedrijven vaak een uitgebreide toelichting geven, mede omdat deze ook van invloed zullen zijn op de aandeelhouders van het bedrijf. Een jaarverslag kan bijvoorbeeld geruststellend werken in momenten van crisis, als het bedrijf de oorzaken juist aankaart en daarbij oplossingen voor het probleem toelicht. Kleine bedrijven geven vaak een kortere toelichting.


Overige gegevens jaarverslag


Ook is er in een jaarverslag een onderdeel dat de naam "Overige Zaken" heeft. Hierin staan overige gegevens waaronder de accoutantsverklaring. Deze verklaring is een soort bevestiging van de gegevens van een onafhankelijk persoon, waarin de statutaire winstbestemming en een opgave van het aantal winstbewijzen wordt toegelicht. - een profiel van de organisatie, - het "mission statement" (waarin u het korte of lange termijn doel van de onderneming aankaart) - de vooruitzichten en de marktontwikkeling - aandeelhoudersinformatie - adressen en informatie over het personeel


Door alle punten van een jaarverslag goed door te nemen voorkomt u fouten en hoeft u uw jaarverslag niet te herzien, wat onrust kan voorkomen en geïnteresseerden een volledig beeld geeft.