Resultatenrekening - Jaarverslag Maken

Resultatenrekening


De resultatenrekening is een belangrijk onderdeel van het jaarverslag. Deze staat ook bekend als de winst en verlies rekening. In de resultatenrekening staat, afhankelijk van een positief of een negatief saldo, de winst of het verlies over die periode.


Hoe ziet de resultatenrekening eruit?


Een resultatenrekening heeft meerdere onderdelen. Deze onderdelen geven samen een goed beeld van de ontwikkeling van de winst of het verlies in een bepaalde periode weer.


De resultatenrekening bestaat uit de opbrengensten, kosten, bruto winst en de netto winst. De belangrijke begrippen uit een resultatenrekening zijn onder andere:


  • De brutowinst
  • Het exploitatiesaldo
  • Het bedrijfsresultaat
  • De winst
  • De brutowinst
  • Het exploitatiesaldo
  • Het bedrijfsresultaat
  • De winst


Nagenoeg alle rechtspersoon en ondernemingen maken ieder jaar een winst-en-verliesrekening. Het vaststellen van het resultaat kan een vrij ingewikkelde taak zijn. Ook hier geld dus voor dat u op tijd moet beginnen.


Afschrijven

Ook afschrijvingen moeten meegenomen worden in de winst-en-verliesrekening. Als u bijvoorbeeld een printer koopt voor €400,- en hij gaat ongeveer 4 jaar mee, dan dient u ieder jaar €100,- af te schrijven. Dit kunt u plaatsen onder kosten in de bovenstaande winst-en-verliesrekening.


2 modellen winst-en-verlies rekening


U kunt de winst-en-verlies rekening op verschillende manieren opzetten. De Kamer van Koophandel hanteert er twee. Ze lijken veel op elkaar, maar de manier waarop de resultaten berekend worden zijn aanzienlijk anders. De twee modellen die door de Kamer van Koophandel gehanteerd worden zijn:

  • De categoriale indeling
  • De functionele indeling