Waneer moet je een jaarrekening maken? - Jaarverslag Maken

Wanneer jaarrekening maken


Hier vertellen we meer over door wie en wanneer de jaarrekening gemaakt moet worden:

 • Besloten Vennootschap (bv)
 • Naamloze Vennootschap (nv)
 • Coöperaties
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Vennootschap onder Firma (vof) en Commanditaire Vennootschap (cv) waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
 • Verenigingen en stichtingen met 2 jaar op rij een omzet van minimaal €4,4 miljoen per jaar
 • Buitenlandse rechtspersonen die ook in het buitenland verplicht zijn tot een jaarrekening. Deze moeten de jaarrekening ook aanleveren in Nederland in dezelfde vorm
 • Ondernemingen die voor de wet formeel onder Buitenlandse Vennnootschap vallen. Deze moeten zowel volgens de regels van het herkomstland als de Nederlandse regels een jaarrekening deponeren

Er zijn een aantal uitzonderingen:
 • Dochterbedrijven
  Deze hoeven geen eigen jaarrekening te deponeren onder de volgende voorwaarden:
  • Indien de moedermaatschappij zich aansprakelijk stelt voor schulden van het dochterbedrijf met een officiële aansprakelijkheidsverklaring (403-verklaring)
  • De dochtermaatschappij verklaart dat deze hiermee instemt. Hiervoor moet jaarlijks een instemmingsverklaring gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel
  • De moedermaatschappij verwerkt de cijfers van de dochtermaatschappij in een groepsjaarrekening (geconsolideerde jaarrekening)
 • Pensioen-bv's en Stamrecht bv's
  Een pensioen- of stamrecht-bv is niet verplicht tot het deponeren van een jaarrekening indien deze in de bedrijfsklasse 'klein bedrijf' valt en daarnaast geen winst als doel heeft. In dit geval hoeft het bedrijf enkel een accountantsverklaring te deponeren. In deze verklaring moet staan dat de onderneming dat jaar geen werkzaamheden heeft verricht buiten de doelomschrijving die in de statuten staat en dat artikel 396 lid 9 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Mochten schuldeisers, aandeelhouders of certificaathouders echter vragen om de balans met toelichting dan bent u verplicht deze beschikbaar te maken.
 • Brand en/of diefstal in het bedrijf
  Het kan uiteraard voorkomen dat u door brand of diefstal binnen het bedrijf niet in staat bent om een jaarrekening op te stellen. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact op met het Agentschap NL van het Ministerie van Economische zaken. Van hen krijgt u een verklaring van vrijstelling en deze moet gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel.