Wat is een jaarverslag - Jaarverslag Maken

Wat is een jaarverslag


jaarverslagIn een jaarverslag worden de cijfers verbaal en cijfermatig uitgelegd en in beeld gebracht.
Een jaarverslag betekent een visitekaartje voor de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin. Een jaarverslag informeert de buitenwereld over de ontwikkeling binnen de betreffende onderneming. Naast het feit dat het informatie op financieel gebied geeft biedt het ook op andere gebieden een goede beeldvorming van de onderneming.


Door wie laat ik mijn jaarverslag maken?


U kunt er natuurlijk voor kiezen om een jaarverslag intern te maken. Grote bedrijven huren vaak een bedrijf in dat gespecialiseerd is in het maken van mooie jaarverslagen en zullen hiervoor niet vaak eigen personeel inzetten. Een klein bedrijf kan zijn jaarverslag uiteraard door de accountant laten maken, maar u kunt met ondersteuning van cijfers die door de accountant worden aangeleverd ook zelf een goed beeld van uw eigen onderneming vormen. Een accountantsverklaring is verplicht, u zult deze dus in elk geval in dit onderdeel moeten zetten.


De sociale sector maakt ook ieder jaar een jaarverslag. Deze is minder gericht op het financiële deel, maar meer op de werkmethoden binnen de organisatie, op de doelstellingen, die wel of niet behaald zijn en op de personeelsinformatie. Zelfs stichtingen in Nederland zijn verplicht om een jaarverslag te maken.


Wetgeving rondom jaarverslagen


In de wet staan diverse eisen die gesteld worden aangaande jaarverslagen. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen privaatrechtelijke rechtspersonen en (semi-)publiekrechtelijke rechtspersonen. De meest algemene eis is dat een jaarverslag correct moet zijn en niet misleidend is. Het is de bedoeling dat u door het lezen van het jaarverslag een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar kan vormen.


Maatschappelijk belang


Er wordt een groot maatschappelijk belang gehecht aan jaarverslagen. Beleggers, bankiers, leveranciers en overige betrokkenen moeten de cijfers in het jaarverslag voor waar aan kunnen nemen. De cijfers moeten dus een realistisch beeld vormen van het jaar waar het om gaat. Wel kan er bij deze cijfers altijd nog een bepaalde hoeveelheid subjectiviteit komen kijken. Een bedrijf als Apple kan bijvoorbeeld een octrooi hebben aangevraagd voor nieuwe touchscreens en hier een waarde aan toekennen, maar over de werkelijke waarde kan gespeculeerd worden.


In de meeste gevallen worden jaarverslagen correct gepubliceerd, maar er zijn een aantal schandalen bekend waarbij de onderneming de geplubiceerde jaarrekening moest herzien, en dit niet ten gunste van het bedrijf zelf. Dit soort oncorrecte cijfers leiden in veel gevallen tot onrust bij aandeelhouders en in enkele gevallen zelfs tot het einde van de onderneming. Daarom moeten Europese beursgenoteerde bedrijven sinds 2005 voldoen aan IFRS-normen(International Financial Reporting Standards). Dit om meer fincanciële transparantie teweeg te brengen en een gedetailleerde verslaglegging en uniformering van de internationale verslaggevingsregels te garanderen.