Wel of geen jaarrekening in een boekhouding ZZP? - Jaarverslag Maken

Wel of geen jaarrekening in een boekhouding zzp?


Als zelfstandig ondernemer moet je voor je Boekhouding ZZP aan het einde van het jaar een balans en winst- en verliesrekening opstellen.

Omdat een deugdelijke administratie wettelijk verplicht is, laten veel zzp’ers daarnaast ook een jaarrekening opmaken, maar is dit wel altijd nodig bij de boekhouding van een zzp?

Balans en winst- en verliesrekening

De fiscus vraagt je als zzp’er om jaarlijks een balans en winst- en verliesrekening op te stellen.De balans is de stand van zaken van je onderneming op 31 december en bevat je bezittingen (inventaris, vorderingen en liquide middelen) en schulden (te betalen omzetbelasting, lening, eigen vermogen, crediteuren).

Op de winst- en verliesrekening staan de omzet (exclusief btw) en kosten (exclusief btw). Deze bedragen heb je nodig voor je aangifte inkomstenbelasting. Een dergelijke kloppende zzp administratie is onontbeerlijk. Zorg er dan ook voor dat je regelmatig tijd inruimt voor het doen van je zzp boekhouding, een boekhoudprogramma kan je hierbij helpen.

Jaarrekening in een zzp administratie

Een jaarrekening is een uitgebreide balans en winst- en verliesrekening met een toelichting en kengetallen. De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties en vermogenspositie van je onderneming. De eisen aan de jaarrekening hangen af van de grootte van de onderneming. Als zzp’er ben je niet verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Echter kan het in bepaalde situaties wel handig zijn om er een op te stellen.

Een uitdraai van de balans en winst- en verliesrekening is bijvoorbeeld voor de bank niet altijd genoeg als je een lening of hypotheek wilt aanvragen. In dit geval is het verstandig een jaarrekening op te (laten) stellen. Een balans en beperkte toelichting voldoet dan voor kleine ondernemingen.

Boekhouding zzp uitbesteden

Kortom, het is afhankelijk van je situatie of het wel of niet verstandig is om een jaarrekening toe te voegen aan je zzp administratie. Is het aanvragen van een lening of hypotheek op dit moment niet aan de orde en voer je op een andere manier een deugdelijke administratie? Dan is een jaarrekening niet verplicht en kun je deze kosten besparen. Wil je toch een jaarrekening op laten maken dan kun je je zzp boekhouding uitbesteden aan een administratiekantoor of online boekhouder.